Apothekers in Duitsland

Apotheker Duitsland: alles wat u moet weten 2021

Veel mensen vragen zich af over Apotheker Duitsland, Hoe word ik apotheker? Hoeveel kan een apotheker in Duitsland verdienen? en nog veel meer!

Wij zullen al deze onderwerpen en nog veel meer in ons artikel behandelen.

 Apothekers in Duitsland

Over Apotheker Duitsland

Apothekers zijn experts in farmaceutica. Het beroep is veeleisend en brengt een grote persoonlijke verantwoordelijkheid met zich mee.

Apotheker Duitsland werken meestal in apotheken, maar ook in ziekenhuizen, de industrie, onderzoek en administratie. Een voorwaarde voor het verkrijgen van het apothekersdiploma is het succesvol afronden van de studie farmacie.

Waar werkt een Apotheker Duitsland?

Openbare apotheek

De meeste apothekers werken in een openbare apotheek als werknemer of als apotheekmanager. Terwijl de apotheker in het verleden in de eerste plaats verantwoordelijk was voor het bereiden van recepten, zoals zalven, zetpillen of capsules, ligt het accent tegenwoordig op het verstrekken van informatie en advies aan patiënten. De apotheker informeert de patiënt bijvoorbeeld over mogelijke wisselwerkingen tussen de geneesmiddelen en geeft advies over de wijze van inname.

In de openbare apotheek geven de apothekers in Duitsland ook uitleg over het gebruik van doseringsvormen die uitleg behoeven, zoals insulinepennen of inhalatiehulpmiddelen, en bieden zij diensten aan zoals het meten van de bloeddruk of de bloedsuiker. Als zelfstandig apotheker moet hij ook over een goede commerciële kennis beschikken of deze kennis verwerven om zijn eigen apotheek economisch te kunnen beheren.

Ziekenhuisapotheek

De taak van de ziekenhuisapothekers in Duitsland is het verstrekken van geneesmiddelen aan ziekenhuispatiënten. De productie van geneesmiddelen is van groot belang. Een andere belangrijke taak is het adviseren van artsen en verplegend personeel over het gebruik van geneesmiddelen. Als lid van de geneesmiddelencommissie van het ziekenhuis beslist de apotheekbeheerder mee welke geneesmiddelen in het ziekenhuis worden gebruikt. Ziekenhuisapothekers zijn ook steeds vaker betrokken bij de therapie ter plaatse “aan het bed van de patiënt”.

Farmaceutische industrie

In de farmaceutische industrie is de apotheker de deskundige voor alle vragen betreffende de ontwikkeling van het geneesmiddel. Zijn toepassingsgebieden zijn navenant divers, b.v. in het onderzoek, in de ontwikkeling en produktie tot aan de goedkeuring en het kwaliteitsbeheer van geneesmiddelen. Daarnaast is hij betrokken bij de marketing en verkoop van de geneesmiddelen.

Andere werkterreinen

Andere werkterreinen en arbeidsplaatsen van Apotheker Duitsland zijn keuringsinstellingen, de Duitse strijdkrachten, administratie en autoriteiten, universiteiten, alsmede onderwijsinstellingen en vakscholen.

Salaris apotheker in Duitsland

Apothekers die in een openbare apotheek werken hebben een gemiddeld salaris van 4.089 euro (ongeveer 49.100 euro per jaar), 990 euro (+32 procent) meer dan het gemiddelde maandsalaris in Duitsland. voor een 40-urige werkweek.

Apothekers zijn ook verplicht om nooddiensten te verlenen. Deze worden vastgesteld door de eigenaar van de apotheek en mogen de maximale dagelijkse arbeidstijd van tien uur niet overschrijden.

Als gediplomeerd apotheker kan men zo weinig als € 3.400 bruto per maand verdienen en zo veel als € 7.500 bruto per maand.

banen in de farmacie in duitsland

Farmacie studeren in Duitsland

Om farmacie te kunnen studeren, moet u aantonen dat u over een universitair toelatingsdiploma beschikt. Normaal gesproken wordt deze verworven met de Abitur.

Niet-afgestudeerden kunnen echter onder bepaalde voorwaarden ook farmacie studeren. De studieplaatsen voor farmacie worden toegewezen via de Stichting Universitaire Toelating. Sommige universiteiten maken echter ook gebruik van de mogelijkheid om studieplaatsen toe te wijzen volgens hun eigen normen. Momenteel kan farmacie worden gestudeerd aan 22 universiteiten in Duitsland.

Verloop van het onderwijs

De opleiding tot apotheker omvat een vierjarige studie farmacie aan een universiteit; een klinische stage van acht weken; een praktijkstage van twaalf maanden en het farmaceutisch examen, dat in drie examenonderdelen moet worden afgelegd. De rechtsgrondslag voor de opleiding is de Approbationsordnung für Apotheker (vergunningsverordening voor apothekers).

Werken als buitenlands apotheker in Duitsland

Om als apotheker in Duitsland te mogen werken, hebt u een erkenning van de staat nodig, de zogenaamde Erkenning of Beroepsvergunning. De bevoegde instanties van de afzonderlijke deelstaten in Duitsland beslissen over de erkenning van de opleiding tot apotheker en de verlening van de Erkenning of de Beroepsvergunning. U kunt om erkenning van uw apothekersdiploma vragen, ongeacht uw nationaliteit en ongeacht uw verblijfsstatus.

In Europa voltooide opleiding tot apotheker

De beginselen van automatische erkenning van apothekersdiploma’s zijn op u van toepassing als u uw apothekersopleiding hebt voltooid in een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

Lees ook: Beste 100 ziekenhuizen in Italië

De erkenningsprocedure is geregeld bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (richtlijn beroepserkenning). Deze richtlijn is opgenomen in de federale apothekersverordening in Duitsland (Bundes-Apothekerordnung).

Minimumeisen voor de automatische erkenning van de opleiding farmacie.

Farmaceutische opleidingen worden automatisch erkend als zij aan bepaalde minimumeisen voldoen.

Het voltooien van een vijfjarig farmaceutisch opleidingsprogramma is essentieel. Deze omvat vier jaar voltijds theoretisch en praktisch onderwijs aan een erkende universiteit of instelling van universitair niveau, plus een stage van zes maanden in een openbare of ziekenhuisapotheek.

Buiten Europa voltooide apothekersopleiding

Als u uw apothekersopleiding buiten de EU, de EER of Zwitserland hebt afgerond, moet u de individuele erkenningsprocedure doorlopen.

Het is gemakkelijker als uw opleidingscertificaat al in een andere EU-lidstaat wordt erkend.

Gelijkwaardigheidstest voor apothekers in Duitsland

Tijdens het gelijkwaardigheidsonderzoek vergelijkt de bevoegde autoriteit uw opleiding met die van een Duitse apotheker en gaat zij na of er geen wezenlijke verschillen zijn.

Het examen heeft betrekking op de inhoud en de duur van de opleiding. Indien er geen significante verschillen worden ontdekt, wordt de gelijkwaardigheid door de bevoegde autoriteit gecertificeerd.

U krijgt geen Duits examencertificaat, maar wel een formele kennisgeving. Als gevolg van deze kennisgeving wordt u wettelijk gelijkgesteld met personen die de Duitse graad van apotheker bezitten.

U kunt een vergunning krijgen en zonder beperkingen als apotheker in Duitsland werken als u ook aan de andere eisen voor een vergunning voldoet, zoals Duitse taalvaardigheid.

Hoe vind je een baan als apotheker in Duitsland voor buitenlanders?

Informatie over beschikbare banen voor apotheker in Duitsland vindt u op Jobportale. Heb je een passende jobaanbieding gevonden? Neem dan gewoon persoonlijk contact op met de potentiële werkgever via het in de advertentie vermelde contact.

This post is also available in: العربية (Arabisch) Dansk (Deens) Français (Frans) עברית (Hebreeuws) Italiano (Italiaans) Polski (Pools) Русский (Russisch) Türkçe (Turks) Español (Spaans) Ελληνικά (Grieks) Magyar (Hongaars) Português (Portugees, Portugal)

Vergelijkbare berichten