Nurse salary Germany
|

Verpleegkundige salaris Duitsland .. Alles wat u moet weten 2023

In dit artikel behandelen we Verpleegkundige salaris Duitsland, Hoeveel kan een verpleegster in opleiding verdienen in Duitsland? Verpleegkundige salaris in particuliere en overheidsziekenhuizen en nog veel meer.

Het salaris als verpleegkundige en in andere verpleegkundige beroepen is altijd onderwerp van publieke discussie. Een verpleegkundige neemt veel verantwoordelijkheid in de zorg voor patiënten en onder hoge tijdsdruk, werktempo en werkdruk.

Verpleegkundige salaris Duitsland

Verpleegkundige salaris in opleiding

De verpleegschool duurt meestal drie jaar en moet worden gedaan op een door de staat goedgekeurde beroepsschool voor verpleegkunde. Mensen die verpleegster willen worden, moeten een diploma van het middelbaar of secundair onderwijs hebben, evenals twee jaar professionele ervaring, zoals werken in een ziekenhuis.

Sinds 1 januari 2020 zijn de eerdere opleidingen verpleegkunde ouderen, zieken en kinderen samengevoegd tot één algemene opleiding verpleegkunde. Concreet betekent dit:

In de eerste twee jaar wordt een gezamenlijke opleiding gevolgd die gericht is op alle zorggebieden.

In het laatste jaar wordt een focus gelegd op een van de drie gebieden en afgerond met het staatsexamen.

Trainingssalarissen, zoals startsalarissen, kunnen variëren op basis van de instelling, de collectieve arbeidsovereenkomst en de federale staat.

Er zijn particuliere organisaties die de stagevergoeding zelf bepalen.

Instellingen die onder collectieve arbeidsovereenkomsten vallen, vallen onder de regels voor openbare dienstverlening (TVöD-P), wat inhoudt dat de vergoedingen voor stagiairs eveneens worden geregeld in collectieve overeenkomsten.

Kerkelijke organisaties en instellingen hebben ook een opleidingsvergoeding, die normaal gesproken wordt geregeld door collectieve overeenkomsten op basis van de normen voor werknemerscontracten (AVR).

Meer exacte informatie over tariefniveaus volgt later.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gemiddelde bruto salaris per maand voor verpleegkundige in Duitsland:

Jaar opleidingVanTot
1 jaar€975€1.165
2 jaar€ 1.025€1.225
3e jaar€1.125€ 1.325

Het is belangrijk op te merken dat deze waarden altijd gemiddelde waarden zijn, wat betekent dat het werkelijke individuele salaris, vooral in particuliere instellingen, altijd lager of hoger kan zijn.

Verpleegkundige salaris in Duitsland voor instapniveau

Het startsalaris voor een verpleegkundige in Duitsland verschilt per instelling en ligt tussen de € 2.400 en € 2.900 bruto per maand.

Bij toenemende beroepservaring stijgt het inkomen met de tijd en na tien jaar kan een brutoloon van 3.654 euro worden verwacht.

Als je uitgaat van een publieke cao, kun je een hoger startsalaris verwachten dan bij particuliere instellingen. In het geval van de TVöD-P, bijvoorbeeld, wordt een verpleegster die net aan haar carrière begint na het voltooien van haar opleiding, meestal toegewezen aan groep 7 op niveau 2. 

Dit komt overeen met een brutoloon van 2.932 euro per maand.

Bij de door kerkelijke instellingen gehanteerde arbeidsovereenkomstrichtlijnen vindt de indeling ook plaats in loongroep 7 op niveau 1. 

Dit komt neer op een bruto maandsalaris van 3.187 euro.

Naarmate de ervaring toeneemt, neemt ook het salaris toe. Bij cao’s gaat u bijvoorbeeld met het aantal dienstjaren omhoog in de salarisschaal. 

Verder spelen ook bijscholing en training een rol, die door een hogere kwalificatie een navenant hoger salaris kunnen opleveren. Toeslagen voor nachtdiensten of diensten op zon- en feestdagen komen daar bovenop.

Verpleegkundige salaris per instellingstype

Verpleegkundigen zijn niet alleen werkzaam in klinieken en ziekenhuizen. Ze bieden ook ambulante behandeling, zorg voor mensen met een beperking in speciale ondersteunende voorzieningen en zorg voor patiënten in revalidatie-instellingen.

Zoals eerder gezegd, varieert de beloning op basis van de instelling waarvoor u werkt en of ze worden beheerst door collectieve overeenkomsten of particuliere vergoedingen vaststellen.

Er wordt een algemeen onderscheid gemaakt tussen:

  • Publieke / overheidsinstanties
  • kerkelijke instellingen
  • Privé faciliteiten
salaris verpleegkundige in Duitsland na belasting

Verpleegkundige salaris bij openbare/overheidsinstellingen

De norm voor openbare instellingen is de cao van de openbare dienst op het gebied van zorg en gezondheid (TVöD-P). P7 is de loonschaal die aan verpleegkundigen wordt toegekend. Ook de indeling wordt gefaseerd bepaald op basis van beroepservaring. De vergoeding komt overeen met niveau 2 aan het begin van je loopbaan.

Het bruto maandsalaris voor een verpleegkundige in Duitsland is daardoor 2.932 euro.

In het gunstigste geval kan na jarenlange beroepservaring een maandelijks inkomen van 3.654 euro worden behaald.

De volgende tabel toont het brutosalaris in de respectievelijke salarisgroepen en niveaus:

Salarisgroep1e etappe2e etappe3e etappe4e etappe5e etappe6e etappe
P16€4.490€ 4.648€5.156€ 5.749€6.010
P15€ 4.394€ 4.538€ 4.898€ 5.329€ 5494
P14€4.288€4.428€ 4.780€ 5.257€ 5.344
P13€4.181€ 4.318€ 4.661€ 4.909€ 4.973
P12€ 3.969€ 4.099€ 4.424€ 4.624€ 4.717
P11€3.756€3.879€4.187€ 4.392€4.485
P10€3.545€3.660€ 3.985€4.142€4.241
P9€ 3.373€3.545€3.660€3.880€ 3.973
P8€ 3.108€3.257€3.448€3.602€3.818
P7€ 2.932€ 3.108€ 3.379€3.514€3.654
P6€2.473€2.634€ 2.797€3.142€3.230€ 3.392
P5€ 2.376€2.596€2.661€ 2.769€ 2.851€ 3.042

Verpleegkundige salaris bij kerkelijke instellingen

In het geval van kerkelijke instellingen zijn er cao’s en richtlijnen arbeidsovereenkomsten (AVR), bijvoorbeeld de AVR van Caritas, Diakonie en de pariteitszorg.

De Diakonie is ook ingedeeld in salarisgroep EG7. Bij de Diakonie is het startsalaris van 3.188 euro iets hoger dan bij de TvöD-P. Ook het salaris in niveau 5 van salarisgroep 7 is hoger met 3.763 euro.

Hier ziet u de AVR-tarieventabel voor de Diakonie (exclusief Nassau, tariefgebied Oost, Beieren en Hessen).

Salarisgroep12345
Eerste level€ 1.889€ 1.984
Level 2€ 2.167€2.275
Niveau 3€ 2.317€ 2.439€2.561
EG 4€2.495€2.626€ 2.758
EG 5€ 2.719€ 2.862€ 3.005€3.148
EG 6€ 2.823€2.972€3.120€ 3.269
EG 7€ 3.188€ 3.352€3.516€3.681€3.763
begane grond 8€3.509€3.690€3.871€ 4.052€4.142
EG 9€3.834€ 4.032€4.230€ 4.526
EG 10€ 4.358€ 4.583€ 4.808€5.032€5.145
EG 11€ 4.949€5.204€ 5459€5.714€ 5.842
EG 12€ 5.214€ 5483€5.752€6.021€6.155
EG 13€ 5.893€6.196€6.500€6.804€ 6.956

Bron: salaristabel AVR Diakonie, per juli 2020

Verpleegkundige salaris bij particuliere instellingen

Particuliere voorzieningen, zoals privéklinieken of verpleeghuizen, zijn niet onderworpen aan tarieven, daarom is er geen recht op betaling onder de TVöD-P.

Salarissen bij particuliere instellingen zijn vaak lager dan bij openbare of religieuze instellingen vanwege de sterkere concurrentiedruk en de economische context waarin winst moet worden gemaakt. Dit varieert tussen 2.100 en 3.000 euro, afhankelijk van de deelstaat. De vaardigheid van onderhandelen zal bepalen hoeveel het loon zal zijn. Andere voordelen, zoals bedrijfspensioenregelingen of werkbonnen, kunnen soms een bescheiden loon goedmaken.

Verpleegkundige salaris Duitsland per staat

Volgens de loonatlas van het Federaal Arbeidsbureau ligt de mediaan (het gemiddelde bruto maandloon voor voltijdse werknemers) in Duitsland op 3.645 euro.

Afgezien van het type instelling, werkervaring en kwalificaties, zijn er ook fundamentele salarisverschillen tussen de staten. Er kan dus een verschil zijn tot 600 euro, afhankelijk van de deelstaat waarin u het beroep van verpleegkundige uitoefent.

Verpleegkundigen in West-Duitsland verdienen meer dan hun collega’s in Oost-Duitsland. De deelstaten Saarland (3.894 euro) en Baden-Württemberg (3.841 euro) staan ​​bovenaan.

Ook de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Bremen en Beieren behoren tot het bovenste derde deel van de loonschaal.

Verpleegkundigen verdienen gemiddeld 3.736 euro per maand in Noordrijn-Westfalen, 3.733 euro in Bremen en 3.697 euro in Beieren.

Met uitzondering van Berlijn ligt de mediaan in het Oosten tussen de EUR 3.245 en EUR 3.572.

Hier is een overzicht van de gemiddelde salarissen per deelstaat, inclusief het gemiddelde van 3.645 euro in oranje.

Ter verduidelijking volgt hier de vergelijking tussen de deelstaten in tabelvorm, in aflopende volgorde.

Federale staatBrutosalaris
Saarland€3.894
Baden-Württemberg€3.841
Noordrijn-Westfalen€3.736
Bremen€3.733
Beieren€3.697
Rijnland-Palts€3.676
Hessen€3.653
Hamburg€3.644
Sleeswijk-Holstein€3.642
Berlijn€3.590
Nedersaksen€3.572
Thüringen€3.464
Saksen-Anhalt€ 3.397
Saksen€ 3.384
Mecklenburg-Voor-Pommeren€ 3.356
Brandenburg€ 3.245

Salaris parttime verpleegkundige Duitsland

Omdat verpleging een fysiek en intellectueel veeleisend beroep is, overweegt een toenemend aantal verpleegkundigen om minder te gaan werken en deeltijds te gaan werken.

Daarom hebben we in de onderstaande tabel samengevat hoeveel het loon van een deeltijdverpleegster per deelstaat varieert, in vergelijking met de gemiddelde waarden uit de loonatlas van het Federaal Arbeidsbureau, die we eerder noemden.

Federale staat50 procent parttime (20 uur)75 procent parttime (30 uur)
Saarland€ 1.947€ 2.921
Baden-Württemberg€ 1.921€ 2.881
Noordrijn-Westfalen€1.868€ 2.802
Bremen€ 1.867€ 2.800
Beieren€ 1.849€ 2.773
Rijnland-Palts€ 1.838€ 2.757
Hessen€1.827€ 2.740
Hamburg€1.822€ 2.733
Sleeswijk-Holstein€1.821€ 2.732
Berlijn€ 1.795€2.693
Nedersaksen€ 1.786€2.679
Thüringen€ 1.732€2.598
Saksen-Anhalt€ 1.699€2.548
Saksen€ 1.692€2.538
Mecklenburg-Voor-Pommeren€ 1.678€2.517
Brandenburg€ 1.623€ 2.434

Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, P-Tabelle 2022

Verpleegkundige salaris Duitsland naar leeftijd en geslacht

Salarisniveaus variëren met de leeftijd en als gevolg daarvan met professionele ervaring.

De mediaan voor de leeftijdsgroep 55+ is daarmee 3.998 euro bruto.

Tegenwoordig zijn er aanzienlijke loonverschillen tussen mannen en vrouwen, waarbij vrouwen ongeveer 10% minder verdienen dan mannen.

De tabel toont de mediaan voor alle geslachten, evenals inkomens per geslacht en leeftijdsgroep.

LeeftijdsgroepVrouwMannelijkMediaan
< 25 jaar€ 3.367€ 3.356€ 3.366
25 – 54 jaar€3.615€3.844€3.666
55+ jaar€ 3.924€ 4.305€ 3.998
totaal€3.593€3.855€3.645

Verdiensten voor verpleegkundigen in vergelijking met andere beroepen

Als we de mediaan van de verschillende verpleegkundige beroepen vergelijken, zitten verpleegkundigen in de middenmoot met hun salaris. 

Zij verdienen iets meer dan geriatrisch verpleegkundigen en iets minder dan verloskundigen, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

U kunt ons artikel over de salarissen van artsen in Duitsland bekijken .

U kunt het salaris van geriatrisch verpleegkundige in Duitsland ook zien in de volgende tabel:

functiebrutosalaris
assistent-dokter€6.337
Gespecialiseerd verpleegkundige in de operatiekamer€ 4.101
Verloskundige€3.707
Verpleegster€3.645
geriatrisch verpleegkundige€ 3.174
Gezondheids- en verpleegassistent€ 2.755
Assistent kinderopvang€2.587
Medische assistent€ 2.496

This post is also available in: العربية (Arabisch) Dansk (Deens) English (Engels) Français (Frans) Italiano (Italiaans) Polski (Pools) Română (Roemeens) Русский (Russisch) Türkçe (Turks) Español (Spaans) Български (Bulgaars)

Vergelijkbare berichten