North-Korea-Hospitals-1

På hospitaler i Nordkorea: En omfattende guide

Udforsk den fascinerende verden af Nordkoreas hospitaler i denne omfattende guide, der dækker landets sundhedssystem, hospitalernes udfordringer, internationale bestræbelser på at yde hjælp og casestudier af specifikke hospitaler i det hemmelighedsfulde land.

I denne artikel udforsker vi den komplekse og ofte foruroligende verden af hospitaler i Nordkorea. Med fokus på landets historie, sundhedsvæsenets struktur og de internationale bestræbelser på at yde hjælp giver denne omfattende guide et insiderperspektiv på de udfordringer, som både sundhedspersonale og patienter står over for i dette hemmelighedsfulde land.

Hospitaler i Nordkorea

En kort historie om hospitaler i Nordkorea

Før vi dykker ned i den nuværende situation for hospitalerne i Nordkorea, er det vigtigt at forstå den historiske kontekst, der har formet landets sundhedssystem.

Pre-Division Korea og oprindelsen af sundhedsvæsenet

I Korea før delingen blev sundhedsvæsenet primært leveret af traditionelle healere og et begrænset antal hospitaler i vestlig stil, som blev oprettet af udenlandske missionærer. Sundhedssystemet var rudimentært, og en stor del af befolkningen havde ikke adgang til moderne medicin.

Udvikling efter afdelingen og indflydelse fra udlandet

Efter delingen af Korea i 1945 begyndte den nordkoreanske regering at udvikle et centraliseret sundhedssystem med hjælp fra Sovjetunionen og Kina. Det nyoprettede system havde til formål at yde gratis sundhedspleje til alle borgere, et princip, der er nedfældet i den nordkoreanske forfatning.

Det treledede sundhedssystem

Nordkoreas sundhedssystem er organiseret i en tredelt struktur, der giver borgerne forskellige niveauer af pleje.

 1. Primært niveau: På det primære niveau betjener Ri klinikker og folkehospitaler lokalsamfundene og leverer grundlæggende sundhedsydelser og forebyggende tjenester.
 2. Sekundært niveau: Provinshospitaler tilbyder et højere niveau af pleje, herunder specialiserede tjenester og behandlinger.
 3. Tertiært niveau: De nationale hospitaler, der hovedsageligt ligger i Pyongyang, yder den mest avancerede behandling og er udstyret til at håndtere komplekse medicinske tilfælde.

Alle borgere har ret til sundhedsydelser i henhold til landets universelle sygesikringssystem. Regeringen er ansvarlig for forvaltningen af sundhedssystemet og for tildelingen af ressourcer.

Den nuværende situation for hospitaler i Nordkorea: En blandet pose

På trods af de høje mål om at give alle borgere et omfattende sundhedsvæsen er virkeligheden i Nordkorea langt fra ideel. Kvaliteten af pleje, adgang til ressourcer og folkesundhedsspørgsmål bidrager alle til et komplekst og udfordrende miljø for hospitalerne i landet.

Kvaliteten af sundhedsvæsenet

 • Personale og medicinsk personale: Selv om Nordkorea har et relativt højt antal læger og sygeplejersker pr. indbygger, er kvaliteten af deres uddannelse og ekspertise ofte mangelfuld på grund af begrænset adgang til moderne medicinsk viden og teknologi.
 • Medicinsk udstyr og medicinske forsyninger: Mange hospitaler i Nordkorea kæmper for at opretholde tilstrækkelige lagre af basale medicinske forsyninger, såsom sprøjter, antibiotika og smertestillende midler. Manglen på avanceret medicinsk udstyr hæmmer yderligere muligheden for at yde pleje af høj kvalitet.
 • Infrastruktur og faciliteter: Hospitalernes infrastruktur er i meget forskelligartet stand, og nogle faciliteter har et stort behov for reparation og modernisering. Denne forskel er særlig tydelig, når man sammenligner hospitalerne i landdistrikterne med hospitalerne i hovedstaden Pyongyang.

Udfordringer for hospitalerne

 • Økonomiske sanktioner: Internationale sanktioner har haft en betydelig indvirkning på Nordkoreas sundhedssystem, idet de har begrænset adgangen til vigtige medicinske forsyninger og udstyr.
 • Begrænset adgang til moderne medicinsk teknologi: På grund af den politiske og økonomiske isolation har de nordkoreanske hospitaler ofte ikke adgang til avanceret medicinsk teknologi, hvilket stiller dem dårligt i forhold til at diagnosticere og behandle komplekse medicinske tilstande.
 • Utilstrækkelig finansiering og ressourceallokering: Selv om det er regeringen, der er ansvarlig for forvaltningen af sundhedsvæsenet, er finansieringen og ressourcerne ofte tildelt på en ineffektiv måde, hvilket fører til forskelle i kvaliteten af behandlingen i hele landet.

Folkesundhedsspørgsmål

 • Underernæring: Kronisk fødevaremangel har ført til udbredt underernæring, hvilket igen forværrer eksisterende sundhedsproblemer og gør befolkningen mere modtagelig for sygdomme.
 • Overførbare og ikkeoverførbare sygdomme: Nordkorea står over for en række udfordringer på folkesundhedsområdet, herunder høje tal for tuberkulose, hepatitis B og andre smitsomme sygdomme. Ikke-smitsomme sygdomme, som f.eks. forhøjet blodtryk og diabetes, er også stigende, hvilket yderligere belaster sundhedssystemet.
 • Psykisk sundhed: Mental sundhed er ofte forsømt i Nordkorea med begrænsede ressourcer og begrænset forståelse for mentale sundhedsspørgsmål blandt læger og befolkningen generelt.

Internationale bestræbelser på at støtte sundhedsvæsenet i Nordkorea

På trods af de udfordringer, som Nordkoreas hospitaler står over for, har internationale bestræbelser forsøgt at yde hjælp og støtte til landets sundhedssystem.

Humanitær bistand

 • Medicinske forsyninger og medicinsk udstyr: Forskellige internationale organisationer og lande har leveret medicinske forsyninger og udstyr til Nordkorea, hvilket har bidraget til at afhjælpe en del af manglen på ressourcer.
 • Teknisk bistand og uddannelse: Ud over materiel bistand har internationale partnere tilbudt uddannelse og teknisk bistand til nordkoreanske læger med henblik på at forbedre kvaliteten af sundhedsvæsenet.

Samarbejde med internationale organisationer

 • Verdenssundhedsorganisationen (WHO): WHO arbejder tæt sammen med Nordkorea for at forbedre sundhedsvæsenet, levere vigtige lægemidler og bekæmpe smitsomme sygdomme.
 • De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF): UNICEF støtter sundhedsprogrammer for børn og mødre i Nordkorea og leverer vigtige vacciner, ernæringstilskud og medicinske forsyninger.
 • Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC): ICRC yder støtte til nordkoreanske hospitaler og fokuserer på at forbedre infrastrukturen for vand og sanitet og på at levere medicinske forsyninger.

Udfordringer ved at yde international bistand

 • Politiske spændinger og sanktioner: Politiske spændinger og økonomiske sanktioner hindrer ofte leveringen af humanitær bistand til Nordkorea, hvilket forværrer sundhedskrisen.
 • Begrænset adgang til oplysninger: Den nordkoreanske regerings hemmelighedsfulde karakter gør det vanskeligt for internationale organisationer at vurdere det reelle omfang af sundhedsbehovene og effektivt målrette hjælpen.
 • Bureaukratiske hindringer: Bureaukratiske hindringer og begrænset adgang til visse regioner komplicerer yderligere den internationale indsats for at støtte sundhedsvæsenet i Nordkorea.

Casestudier: Et indblik i Nordkoreas hospitaler

For bedre at forstå realiteterne omkring sundhedsvæsenet i Nordkorea skal vi se nærmere på tre specifikke hospitaler:

 1. Pyongyang barselshospital: Dette topmoderne sted viser det bedste af Nordkoreas sundhedssystem og tilbyder behandling af høj kvalitet til gravide kvinder og nyfødte. Den er dog ikke repræsentativ for den gennemsnitlige hospitalsoplevelse i landet.
 2. Kim Man Yu Hospital: Kim Man Yu Hospital er et af de største almene hospitaler i Pyongyang og tilbyder en række tjenester, men står stadig over for udfordringer med hensyn til ressourcer og infrastruktur.
 3. Okryu Children’s Hospital: Dette specialiserede børnehospital tilbyder avanceret pædiatrisk behandling, men er kun tilgængeligt for en lille del af befolkningen, primært dem, der bor i hovedstaden.

Referencer

 1. Verdenssundhedsorganisationen – Nordkorea landeprofil: https://www.who.int/countries/prk/en/
 2. UNICEF i Den Demokratiske Folkerepublik Korea: https://www.unicef.org/dprk/
 3. Den Internationale Røde Kors Komité – DPRK: https://www.icrc.org/en/

This post is also available in: العربية (Arabic) Nederlands (Dutch) English Français (French) Deutsch (German) עברית (Hebrew) Italiano (Italian) Polski (Polish) Română (Romanian) Русский (Russian) Türkçe (Turkish) Español (Spanish) Български (Bulgarian) Ελληνικά (Greek) Magyar (Hungarian) Português (Portuguese, Portugal)

Similar Posts