North-Korea-Hospitals-1

Kuzey Kore Hastanelerinin İçinde: Kapsamlı Bir Rehber

Ülkenin sağlık sistemini, hastanelerin karşılaştığı zorlukları, yardım sağlamak için uluslararası çabaları ve gizli ülkedeki belirli hastanelerin vaka çalışmalarını kapsayan bu kapsamlı kılavuzda Kuzey Kore Hastanelerinin ilgi çekici dünyasını keşfedin.

Bu makalede, Kuzey Kore’deki hastanelerin karmaşık ve çoğu zaman sorunlu dünyasını keşfedeceğiz. Ülkenin tarihine, sağlık sisteminin yapısına ve uluslararası yardım çabalarına odaklanan bu kapsamlı rehber, bu gizli ülkede hem sağlık hizmeti sağlayıcılarının hem de hastaların karşılaştığı zorluklara içeriden bir bakış açısı sunuyor.

Kuzey Kore Hastaneleri

Kuzey Kore’deki Hastanelerin Kısa Tarihi

Kuzey Kore’deki hastanelerin mevcut durumuna geçmeden önce, ülkenin sağlık sistemini şekillendiren tarihsel bağlamı anlamak çok önemlidir.

Bölünme Öncesi Kore ve Sağlık Hizmetlerinin Kökenleri

Bölünme öncesi Kore’de sağlık hizmetleri öncelikle geleneksel şifacılar ve yabancı misyonerler tarafından kurulan sınırlı sayıdaki Batı tarzı hastaneler tarafından sağlanıyordu. Sağlık sistemi ilkeldi ve nüfusun büyük bir kısmı modern tıbba erişimden yoksundu.

Bölünme Sonrası Gelişim ve Yurtdışından Gelen Etki

Kore’nin 1945’te bölünmesinin ardından Kuzey Kore hükümeti, Sovyetler Birliği ve Çin’in yardımıyla merkezi bir sağlık sistemi geliştirmeye başladı. Yeni kurulan sistem, Kuzey Kore anayasasında yer alan bir ilke olan tüm vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sağlamayı amaçlıyordu.

Üç Aşamalı Sağlık Sistemi

Kuzey Kore’nin sağlık sistemi, vatandaşlarına farklı düzeylerde bakım sağlayan üç kademeli bir yapı şeklinde düzenlenmiştir.

 1. Birincil seviye: Birincil düzeyde, Ri klinikleri ve Halk hastaneleri temel sağlık ve önleyici hizmetler sağlayarak yerel topluluklara hizmet vermektedir.
 2. İkincil seviye: İl hastaneleri, uzmanlaşmış hizmetler ve tedaviler de dahil olmak üzere daha yüksek düzeyde bakım sunar.
 3. Üçüncül seviye: Çoğunlukla Pyongyang’da bulunan ulusal hastaneler en gelişmiş bakımı sağlar ve karmaşık tıbbi vakaları ele almak için donatılmıştır.

Tüm vatandaşlar, ülkenin genel sağlık sigortası sistemi kapsamında sağlık sigortası alma hakkına sahiptir. Hükümet, sağlık sisteminin yönetiminden ve kaynakların tahsisinden sorumludur.

Kuzey Kore’deki Hastanelerin Mevcut Durumu: Karışık Bir Torba

Tüm vatandaşlara kapsamlı sağlık hizmeti sağlamaya yönelik yüce hedeflere rağmen, Kuzey Kore’deki gerçeklik ideal olmaktan uzaktır. Bakım kalitesi, kaynaklara erişim ve halk sağlığı konularının tümü, ülkedeki hastaneler için karmaşık ve zorlu bir ortama katkıda bulunmaktadır.

Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi

 • Personel ve tıp uzmanları: Kuzey Kore’de kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısı nispeten yüksek olsa da, güncel tıbbi bilgi ve teknolojilere erişimin sınırlı olması nedeniyle bu kişilerin eğitim ve uzmanlık kalitesi genellikle yetersizdir.
 • Tıbbi ekipman ve malzemeler: Kuzey Kore’deki birçok hastane şırınga, antibiyotik ve ağrı kesici gibi temel tıbbi malzeme stoklarını yeterli düzeyde tutmakta zorlanmaktadır. Gelişmiş tıbbi ekipman eksikliği, yüksek kaliteli bakım sağlama becerisini daha da zorlaştırmaktadır.
 • Altyapı ve tesisler: Hastane altyapısının durumu büyük farklılıklar göstermekte olup, bazı tesislerin ciddi şekilde onarıma ve modernizasyona ihtiyacı vardır. Bu eşitsizlik özellikle kırsal kesimdeki hastaneler ile başkent Pyongyang’daki hastaneler karşılaştırıldığında daha da belirginleşmektedir.

Hastanelerin Karşılaştığı Zorluklar

 • Ekonomik yaptırımlar: Uluslararası yaptırımların Kuzey Kore’nin sağlık sistemi üzerinde önemli bir etkisi olmuş, temel tıbbi malzeme ve ekipmanların bulunabilirliğini sınırlamıştır.
 • Modern tıp teknolojisine sınırlı erişim: Siyasi ve ekonomik izolasyon nedeniyle, Kuzey Kore hastaneleri genellikle en son tıbbi teknolojilere erişimden yoksundur ve bu da onları karmaşık tıbbi durumların teşhis ve tedavisi açısından dezavantajlı duruma getirmektedir.
 • Yetersiz finansman ve kaynak tahsisi: Hükümet sağlık sisteminin yönetiminden sorumlu olsa da, finansman ve kaynaklar genellikle etkisiz bir şekilde tahsis edilmekte ve bu da ülke genelinde bakım kalitesinde eşitsizliklere yol açmaktadır.

Halk Sağlığı Sorunları

 • Yetersiz beslenme: Kronik gıda kıtlığı yaygın yetersiz beslenmeye yol açmış, bu da mevcut sağlık sorunlarını daha da kötüleştirmiş ve nüfusu hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirmiştir.
 • Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar: Kuzey Kore, yüksek tüberküloz, hepatit B ve diğer bulaşıcı hastalık oranları da dahil olmak üzere bir dizi halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyadır. Hipertansiyon ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar da artmakta ve sağlık sistemini daha da zorlamaktadır.
 • Akıl sağlığı: Kuzey Kore’de ruh sağlığı genellikle ihmal edilmekte, tıp uzmanları ve genel nüfus arasında ruh sağlığı sorunlarına ilişkin sınırlı kaynak ve anlayış bulunmaktadır.

Kuzey Kore’de Sağlık Hizmetlerini Desteklemeye Yönelik Uluslararası Çabalar

Kuzey Kore’deki hastanelerin karşılaştığı zorluklara rağmen, uluslararası çabalar ülkenin sağlık sistemine yardım ve destek sağlamaya çalışmıştır.

İnsani Yardım

 • Tıbbi malzeme ve ekipman: Çeşitli uluslararası kuruluşlar ve ülkeler Kuzey Kore’ye tıbbi malzeme ve ekipman sağlayarak kaynak sıkıntısının bir kısmının hafifletilmesine yardımcı olmuştur.
 • Teknik yardım ve eğitim: Maddi yardımın yanı sıra, uluslararası ortaklar Kuzey Koreli sağlık çalışanlarına eğitim ve teknik yardım sunarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlamıştır.

Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği

 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO): DSÖ, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, temel ilaçları sağlamak ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için Kuzey Kore ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.
 • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF): UNICEF Kuzey Kore’deki çocuk ve anne sağlığı programlarını desteklemekte, temel aşılar, besin takviyeleri ve tıbbi malzemeler sağlamaktadır.
 • Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC): ICRC, su ve sanitasyon altyapısını iyileştirmeye ve tıbbi malzeme sağlamaya odaklanarak Kuzey Kore hastanelerine destek sağlamaktadır.

Uluslararası Yardım Sağlamada Karşılaşılan Zorluklar

 • Siyasi gerilimler ve yaptırımlar: Siyasi gerilimler ve ekonomik yaptırımlar Kuzey Kore’ye insani yardım ulaştırılmasını sık sık engelleyerek sağlık krizini daha da kötüleştirmektedir.
 • Bilgiye sınırlı erişim: Kuzey Kore hükümetinin ketum yapısı, uluslararası kuruluşların sağlık ihtiyaçlarının gerçek boyutunu değerlendirmesini ve yardımı etkili bir şekilde hedeflemesini zorlaştırmaktadır.
 • Bürokratik engeller: Bürokratik engeller ve belirli bölgelere kısıtlı erişim, Kuzey Kore’de sağlık hizmetlerinin desteklenmesine yönelik uluslararası çabaları daha da karmaşık hale getirmektedir.

Vaka Çalışmaları: Kuzey Kore’deki Hastanelere Bir Bakış

Kuzey Kore’de sağlık hizmetlerinin gerçeklerini daha iyi anlamak için üç özel hastaneye daha yakından bakalım:

 1. Pyongyang Doğum Hastanesi: Bu son teknoloji tesis, Kuzey Kore’nin sağlık sisteminin en iyi örneklerini sergileyerek hamile kadınlara ve yeni doğanlara yüksek kalitede bakım sunmaktadır. Ancak, bu durum ülkedeki ortalama hastane deneyimini temsil etmemektedir.
 2. Kim Man Yu Hastanesi: Pyongyang’daki en büyük genel hastanelerden biri olan Kim Man Yu Hastanesi bir dizi hizmet sunmaktadır, ancak kaynak mevcudiyeti ve altyapı açısından hala zorluklarla karşılaşmaktadır.
 3. Okryu Çocuk Hastanesi: Bu uzmanlaşmış çocuk hastanesi ileri düzeyde pediatrik bakım sunmaktadır ancak başta başkentte yaşayanlar olmak üzere nüfusun yalnızca küçük bir kısmının erişimine açıktır.

Referanslar

 1. Dünya Sağlık Örgütü – Kuzey Kore Ülke Profili: https://www.who.int/countries/prk/en/
 2. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde UNICEF: https://www.unicef.org/dprk/
 3. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi – DPRK: https://www.icrc.org/en/

This post is also available in: العربية (Arapça) Dansk (Danca) Nederlands (Hollandaca) English (İngilizce) Français (Fransızca) Deutsch (Almanca) עברית (İbranice) Italiano (İtalyanca) Polski (Polonyaca) Română (Rumence) Русский (Rusça) Español (İspanyolca) Български (Bulgarca) Ελληνικά (Yunanca) Magyar (Macarca) Português (Portekizce, Portekiz)

Similar Posts