Burgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH Szpital w Niemczech
|||

Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH Szpital w Niemczech

Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH to jedno z wiodących szpitali w Niemczech. W artykule znajdziesz podstawowe informacje oraz dane kontaktowe. Szpital zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach medycyny.

Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH to ośrodek specjalizujący się w opiece nad pacjentami w każdym wieku. W skład szpitala wchodzą nowoczesne oddziały, które umożliwiają prowadzenie indywidualnego planu leczenia. W artykule omówione zostaną kluczowe działy szpitala, takie jak oddziały pediatrii, chirurgii czy internistyki.
Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH

Podstawowe informacje

Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH to szpital złożony z dwóch oddziałów – oddziału dla dorosłych oraz oddziału dla dzieci. Swoją siedzibę mają w centrum Frankfurtu nad Menem, w Niemczech. W sumie zatrudniają około 1,600 pracowników, w tym ponad 300 lekarzy i naukowców.

Bürgerhospital to oddział dla dorosłych, który oferuje szereg usług zdrowotnych, takich jak chirurgia ogólna, kardiologia, neurologia, ortopedia i wiele innych. Clementine Kinderhospital, z drugiej strony, to oddział specjalizujący się w opiece nad dziećmi i młodzieżą. Zapewnia on swym pacjentom specjalistyczne leczenie w zakresie pediatrii, gastroenterologii, onkologii, chirurgii, neurologii i wielu innych dziedzinach medycyny.

Działy

Oddziały specjalistyczne

1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – oddział, który zajmuje się operacjami na układzie krążenia oraz narządach wewnętrznych.
2. Klinika Kardiologii – oddział, który zajmuje się leczeniem chorób serca oraz układu krążenia.
3. Klinika Neurologii – oddział, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego, takich jak choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane.
4. Klinika Onkologii – oddział, który zajmuje się leczeniem nowotworów, stosując różnego rodzaju metody terapeutyczne, takie jak chemioterapia czy radioterapia.
5. Klinika Ortopedii i Traumatologii – oddział, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób i urazów układu ruchu, takich jak złamania kości czy choroba zwyrodnieniowa stawów.
6. Klinika Pediatryczna – oddział, który specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu dzieci i niemowląt.
7. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii – oddział, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe.
8. Klinika Urologii – oddział, który zajmuje się leczeniem chorób układu moczowo-płciowego u mężczyzn i kobiet.
9. Klinika Chorób Wewnętrznych – oddział, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób narządów wewnętrznych, takich jak choroby serca, cukrzyca itp.
10. Klinika Geriatrii – oddział, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i zaburzeń u osób starszych.
11. Klinika Rehabilitacji – oddział, który zajmuje się procesem rehabilitacji pacjentów po chorobach oraz urazach, poprzez przywracanie funkcji ruchowych oraz odzyskiwanie zdrowia.
12. Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej – oddział, który zajmuje się leczeniem chorób onkologicznych u dzieci.
13. Klinika Neonatologii – oddział, który zajmuje się opieką nad wcześniakami oraz noworodkami z chorobami i wadami wrodzonymi.
14. Klinika Medycyny Transfuzjologicznej – oddział, który zajmuje się przechowywaniem i podawaniem krwi oraz jej składników.
15. Klinika Endokrynologii i Diabetologii – oddział, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób hormonalnych oraz cukrzycy.
16. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – oddział, który zajmuje się znieczuleniami oraz leczeniem chorych wymagających intensywnej opieki medycznej.

Usługi

Leczenie chorób wewnętrznych
– Diagnozowanie i leczenie chorób wewnętrznych, takich jak cukrzyca, choroba serca i wątroby.

Chirurgia ogólna
– Operacje chirurgiczne, takie jak usunięcie wyrostka robaczkowego i naprawa przepukliny.

Ginekologia i położnictwo
– Opieka nad kobietami w ciąży, porodami, diagnostyka i leczenie chorób kobiecych.

Pediatria
– Opieka nad dziećmi, diagnozowanie i leczenie chorób dziecięcych.

Ortopedia
– Diagnozowanie i leczenie chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak złamania i skręcenia.

Kardiologia
– Diagnozowanie i leczenie chorób serca i naczyń krwionośnych.

Neurologia
– Diagnozowanie i leczenie chorób układu nerwowego, takich jak choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane.

Kontakt

Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH to placówka medyczna, która oferuje szeroki zakres usług medycznych. Znajduje się ona w Frankfurt nad Menem. Poniżej przedstawione są dane kontaktowe do tej placówki:

• Adres: Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt nad Menem
• Telefon: +49 (0) 69 1500-0
• E-mail: info@buergerhospital-ffm.de
• Strona internetowa: www.buergerhospital-ffm.de

Aby skorzystać z usług medycznych Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH, warto skontaktować się z odpowiednią osobą z zespołu placówki. Poniżej przedstawiono kontakty do wybranych osób odpowiedzialnych za poszczególne działy:

• Dyrektor administracyjny: Klaus Nitschke – k.nitschke@buergerhospital-ffm.de
• Dyrektor medyczny: dr Christiane Schäfer – c.schaefer@buergerhospital-ffm.de
• Kierownik oddziału ratunkowego: dr Stefan Pfeiffer – s.pfeiffer@buergerhospital-ffm.de
• Kierownik oddziału pediatrycznego: dr Pauline Berger – p.berger@clementine-kinderhospital.de
• Kierownik oddziału intensywnej terapii dla dzieci: dr Martin Fischer – m.fischer@clementine-kinderhospital.de

Lokalizacja na mapie

Podobne wpisy