Hospital Management Specialization
|

Ειδίκευση στη διαχείριση νοσοκομείων .. Ο Πλήρης Οδηγός σας 2023

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την εξειδίκευση στη διαχείριση νοσοκομείων. Στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, τα νοσοκομεία αναμένεται να βελτιώσουν τις διαχειριστικές τους δεξιότητες για να επιβιώσουν. Αυτή η εξειδίκευση έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα νοσοκομεία.

Σε αυτή την εξειδίκευση, οι μαθητές θα μάθουν πώς να αναπτύσσουν το στρατηγικό σχέδιο ενός νοσοκομείου και να το εφαρμόζουν αποτελεσματικά. Θα μάθουν επίσης για τους διαφορετικούς τύπους στυλ διαχείρισης που υπάρχουν και θα κατανοήσουν τη σημασία της ηγεσίας σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λεπτομέρειες.

Ειδίκευση Διοίκησης Νοσοκομείων

Τι είναι η Διοίκηση Νοσοκομείων;

Η διοίκηση του νοσοκομείου είναι η επίβλεψη όλων των εργασιών του προσωπικού του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των γιατρών, των νοσηλευτών, των επαγγελματιών υγείας και άλλων, προκειμένου να εκτελούν τις εργασίες τους αποτελεσματικά και αποτελεσματικά. Κατά κάποιο τρόπο, οι λειτουργίες του διευθυντή του νοσοκομείου και του διευθυντή υγείας διαφέρουν. Ενώ οι διευθυντές νοσοκομείων επικοινωνούν απευθείας και σε τακτική βάση με γιατρούς που εργάζονται στην πρώτη γραμμή με ασθενείς, οι διευθυντές υγειονομικής περίθαλψης εστιάζουν στο πώς να κάνουν τη δουλειά και εμβαθύνουν σε κρίσιμες και οικονομικές αναλύσεις για να ολοκληρώσουν τη δουλειά. [ 1 ]

Η Διοίκηση Νοσοκομείων είναι μια σύγχρονη έννοια στη διοίκηση, και είναι μια από τις πιο σημαντικές και κερδοφόρες εργασίες στον τομέα της υγείας. Παραδοσιακά καταλαμβανόταν από ανώτερους ειδικούς, αλλά με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το νοσοκομείο, έχει καταστεί απαραίτητη μια λειτουργία αφιερωμένη στη διαχείριση του νοσοκομείου και τα άτομα που οργανώνουν, συντονίζουν, κατευθύνουν και εποπτεύουν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης αναφέρονται ως διευθυντές νοσοκομείων. [ 2 ]

Η εξειδίκευση της διοίκησης του νοσοκομείου παρέχει τις διοικητικές δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και ιατρικής σε όσους έχουν ανάγκη. Η διοίκηση του νοσοκομείου είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των υπηρεσιών υγείας και εκείνων που τις παρέχουν. Η θέση αυτή απαιτεί την αποτελεσματική χρήση των φυσικών και οικονομικών πόρων του νοσοκομείου, καθώς και τη δημιουργία θεσμικού εργασιακού περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάπτυξη και την ανάπτυξη. Είναι στελεχωμένο και άτομα με ιατρικό ή μη ακαδημαϊκό υπόβαθρο είναι ευπρόσδεκτα να εργαστούν στη διοίκηση του νοσοκομείου. [ 2 ]

Ποιες είναι οι ευκαιρίες εργασίας για πτυχιούχους διοίκησης νοσοκομείων;

Οι φοιτητές στον τομέα της διοίκησης νοσοκομείων επιδιώκουν να αποκτήσουν πτυχίο στη διαχείριση υγειονομικής περίθαλψης και με αυτό το πτυχίο μπορούν να εργαστούν στη διοίκηση νοσοκομείων ή στη διαχείριση υγειονομικής περίθαλψης και και στις δύο θέσεις εργασίας, θα επιβλέπουν όλες τις καθημερινές λειτουργίες σε σχέση με διάφορα ιατρικά και υγειονομικά στελέχη, καθώς και στη διαχείριση προϋπολογισμών των Νοσοκομείων, εκτός από την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο των διαφόρων τμημάτων. [ 3 ]

Διαβάστε επίσης: Τα 100 καλύτερα νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες

Χαρακτηριστικά του Επαγγέλματος του Διευθυντή Νοσοκομείου

Η σημασία του επαγγέλματος της διοίκησης νοσοκομείων έχει αυξηθεί ως αποτέλεσμα της αυξημένης έμφασης στην ποιότητα και την ποσότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται από τα νοσοκομεία και τα κέντρα θεραπείας. Τα ακόλουθα είναι μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του: [ 4 ]

 • Η θέση του διευθυντή νοσοκομείου έχει μεγάλη ζήτηση.
 • Λόγω της αυξημένης ζήτησης, οι προσδοκίες για τους μισθούς είναι υψηλές.
 • Αύξηση ευκαιριών για επαγγελματική ανέλιξη και απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας

Αρμοδιότητες Διευθυντή Νοσοκομείου

Ο διευθυντής του νοσοκομείου είναι υπεύθυνος για ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων που σχετίζονται με τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του νοσοκομείου. Τα ακόλουθα είναι τα πιο σημαντικά από αυτά τα καθήκοντα: [ 5]

 • Εστίαση στη δημόσια εικόνα του νοσοκομείου, η οποία απαιτεί τον εντοπισμό των αλλαγών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθούν τα υψηλότερα πρότυπα εξυπηρέτησης. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην αντίληψη και την εκτίμηση της κοινωνίας για το έργο του νοσοκομείου.
 • Παρόλο που ο διευθυντής του νοσοκομείου ασχολείται με περιορισμένο αριθμό ασθενών, είναι παρών στο νοσοκομείο πολλές ώρες, μερικές φορές τα Σαββατοκύριακα, και είναι σε συνεχή επαφή με το προσωπικό για την επίλυση τυχόν έκτακτων προβλημάτων.
 • Επίβλεψη του προσωπικού του νοσοκομείου, των πολιτικών και των οικονομικών θεμάτων προκειμένου να εξισορροπηθεί η αποτελεσματική εργασία του νοσοκομείου, η παροχή της απαραίτητης φροντίδας και η επίτευξη οικονομικών στόχων.
 • Δημιουργία προϋπολογισμού του νοσοκομείου και καθορισμός των στόχων των τμημάτων.
 • Δημιουργήστε στρατηγικές για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών.
 • Εργαστείτε για την παροχή στο νοσοκομείο με την απαραίτητη χρηματοδότηση και υποστήριξη.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα ακολουθούν τους επιχειρηματικούς νόμους και κανονισμούς.
 • Η επικοινωνία με διάφορα τμήματα και τμήματα πρέπει να είναι αποτελεσματική και συνεχής.
 • Βοηθώντας τους επενδυτές και το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου.
 • Διαχείριση της ατζέντας και των λειτουργιών προμήθειας του νοσοκομείου με τα απαραίτητα υλικά.
 • Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της κοινότητας σχετικά με τη σημασία των θεμάτων υγείας.
 • Ευελιξία στην αντιμετώπιση αλλαγών και τεχνολογίας, καθώς και συνεργασία και συντονισμός με συναδέλφους.

Τα νοσοκομεία τηρούν αρκετούς αυστηρούς ιατρικούς ελέγχους. ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, αυτό απαιτεί την απασχόληση μεγάλου αριθμού παρόχων ιατρικών υπηρεσιών των οποίων η εργασία απαιτεί τη χρήση πολύπλοκης και δαπανηρής τεχνολογίας για την εκτέλεση ιατρικών διαγνωστικών, επεμβάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων.

Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση του νοσοκομείου συνεπάγεται περισσότερα από την απλή παροχή υπηρεσιών που πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας. Αντίθετα, παρατηρείται προσεκτικά σε ένα μεταβαλλόμενο και απρόβλεπτο εργασιακό περιβάλλον, όπου η φροντίδα των ασθενών χωρίς ισχυρή ηγεσία και σαφές όραμα διαχείρισης εξελίσσεται σε χάος, επομένως οι διευθυντές των νοσοκομείων πρέπει να είναι αποφασιστικοί και ικανοί να επιλύουν προβλήματα γρήγορα, ανεξάρτητα από το πόση πίεση τους ασκείται . [ 6 ]

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες για θέση Διευθυντή Νοσοκομείου

Ειδίκευση Διοίκησης Νοσοκομείων

Ο υποψήφιος για τη θέση του διευθυντή νοσοκομείου πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα: [ 4 ]

 • Πρέπει να έχει μεταπτυχιακό στη διαχείριση νοσοκομείων, επειδή αυτή η μελέτη καλύπτει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που απαιτείται για την εκτέλεση των διαφόρων καθηκόντων του διευθυντή νοσοκομείου, όπως η λογιστική, το ανθρώπινο δυναμικό και άλλα.
 • Ορισμένα νοσοκομεία προτιμούν οι υποψήφιοι να έχουν πτυχίο ιατρικής ή νοσηλευτικής, αλλά αυτό δεν απαιτείται.

Ο αιτών πρέπει επίσης να διαθέτει ορισμένες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξής: [ 5 ]

 • Αναλυτικές δεξιότητες Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα κατανόησης και παρακολούθησης καθιερωμένων πολιτικών για την επιχείρηση.
 • Τεχνικές δεξιότητες:  Απαιτεί συνεχή πρόσβαση στις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της υγειονομικής περίθαλψης και της ανάλυσης πληροφοριών.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες:  Ο διευθυντής του νοσοκομείου πρέπει να είναι σε θέση να κοινοποιεί τις πολιτικές και τις μεθόδους εργασίας στο προσωπικό με σαφή και κατανοητό τρόπο και να μπορεί να επικοινωνεί με το κοινό με αποτελεσματικό τρόπο.
 • Ικανότητες οδήγησης: Οι  δεξιότητες περιλαμβάνουν την πρόσληψη και εκπαίδευση των κατάλληλων στελεχών, την παροχή κινήτρων στο προσωπικό και την εύρεση δημιουργικών λύσεων σε προβλήματα που σχετίζονται με το προσωπικό ή τη φροντίδα των ασθενών.

Συμβουλές διαχείρισης νοσοκομείων

Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για μια επιτυχημένη και διακεκριμένη διοίκηση νοσοκομείου: [ 7 ]

 • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου: Η διοίκηση του νοσοκομείου θα πρέπει να ενθαρρύνει νέους και υπάρχοντες υπαλλήλους να συμμετέχουν σε συνεχή εκπαίδευση για τη βελτίωση των εργασιακών τους δεξιοτήτων και είναι προτιμότερο αυτές οι εκπαιδεύσεις να πραγματοποιούνται στο ίδιο νοσοκομείο σε θέματα διαχείρισης και τεχνολογίας, όπως το Cloud Storage.
 • Χρήση προηγμένης τεχνολογίας: Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας αυξάνει την αποδοτικότητα της εργασίας και, επομένως, η αυτοματοποίηση των νοσοκομειακών συστημάτων αυξάνει την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων. για παράδειγμα, ψηφιακή απεικόνιση και επικοινωνίες στην ιατρική (DICOM) ή αποθήκευση εικόνων στο cloud.
 • Επιχειρησιακή παρακολούθηση: Όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πρέπει να λογοδοτούν για τις καθημερινές τους ενέργειες και αποτελέσματα και η δέσμευση όλων βελτιώνει την εργασιακή πειθαρχία και την τήρηση των νόμων.
 • Δημιουργήστε ένα καλά οργανωμένο σύστημα φροντίδας: Το σύστημα περίθαλψης βρίσκεται συνήθως σε όλα τα νοσοκομεία. Ωστόσο, η βελτίωσή του οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας των καθημερινών λειτουργιών του νοσοκομείου, γεγονός που καθιστά απαραίτητο όλο το ιατρικό προσωπικό να τηρεί τα ραντεβού του και να μην αναβάλλει τις εργασίες, καθώς και οργανωμένη διαχείριση του αποθέματος φαρμάκων και ιατρικού υλικού.
 • Αναπτύξτε μια αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας: Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις στην εργασία στο νοσοκομείο και η αποτυχία επικοινωνίας οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες για όλους, επομένως η επιτυχία της διοίκησης του νοσοκομείου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εύρεση καναλιών επικοινωνίας που καθορίζονται με ακρίβεια σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.
 • Προσδιορίστε τα αδύνατα σημεία του νοσοκομείου: Η επιτυχημένη διοίκηση πρέπει να εντοπίσει τις αδυναμίες του νοσοκομείου που αυξάνουν την πιθανότητα σφαλμάτων, προκειμένου να επικεντρωθεί σε αυτά και να εργαστεί για να τα ενισχύσει, και στη συνέχεια να αναθέσει τους πιο αποτελεσματικούς εργαζομένους υπεύθυνους για τη βελτίωση της απόδοσης.
 • Διατήρηση στοιχείων επικοινωνίας επ’ αόριστον: Επειδή τα δεδομένα του προσωπικού του νοσοκομείου αλλάζουν συνεχώς, είναι κρίσιμο για το νοσοκομείο να μπορεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε μέλος του προσωπικού, ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επομένως είναι σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού.
 • Παρακολουθήστε τις ακόλουθες ενότητες: Ορισμένα τμήματα, όπως τα επείγοντα και η εισαγωγή, απαιτούν περισσότερη προσοχή από άλλα, επομένως η καλή διαχείριση διασφαλίζει ότι αυτά τα τμήματα λειτουργούν αποτελεσματικά και έχουν το καλύτερο διαθέσιμο προσωπικό.
 • Επικεντρωθείτε στους ασθενείς: Η επιτυχής διαχείριση δίνει προτεραιότητα στα καλύτερα συμφέροντα των ασθενών, καθώς οι δημιουργικές δραστηριότητες, η σύγχρονη τεχνολογία και άλλα χαρακτηριστικά δεν έχουν νόημα εάν ο ασθενής πονάει.

Τι είναι η Διοίκηση Υγείας;

Η επίβλεψη του έργου και των λειτουργικών πτυχών των ιδρυμάτων που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, καθώς και η υποστήριξη της χρηματοοικονομικής υποδομής του ιδρύματος, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα στελέχη υγειονομικής περίθαλψης είναι επιχειρηματίες, όχι γιατροί και τα κύρια καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: [ 1 ]

 • Δημιουργήστε και αξιολογήστε επιχειρηματικές πολιτικές και πρωτοβουλίες μάρκετινγκ.
 • Αξιολογήστε τις επιχειρηματικές στρατηγικές.
 • Εφαρμογή πολιτικής και διαδικασίας εντός του οργανισμού.
 • Συλλογή και ανάλυση οικονομικών δεδομένων
 • Πρόσληψη και εκπαίδευση εργαζομένων
 • Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται στους ασθενείς.
 • Διαμεσολαβούνται διαπραγματεύσεις μεταξύ διαφόρων φροντιστών.
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της συνεργασίας με γιατρούς και επικεφαλής τμημάτων.
 • Δημιουργήστε δημόσιες σχέσεις και επικοινωνήστε με τους μετόχους.

Πόροι

 1. “Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Υγείας και Διοίκησης Νοσοκομείων;” ,  www.jlidu.com
 2. Καριέρα στη Διοίκηση Νοσοκομείων ,  www.sarvgyan.com
 3. «Αντικείμενα διαχείρισης νοσοκομείων: Στοιχεία μισθού και καριέρας» ,  www.learn.org
 4. “Γιατί πρέπει να ξεκινήσω μια καριέρα ως διοικητής νοσοκομείου;” ,  elearning.scranton.edu
 5. «Τι κάνει ένας διευθυντής νοσοκομείου;» ,  onlineprograms.ollusa.edu
 6. «Διαχείριση Υγείας έναντι Διοίκησης Νοσοκομείων» ,  www.floridtechonline.com
 7. “Top 9 Hospital Management Tips” ,  healthmanagement.org

This post is also available in: Dansk (Δανέζικα) Nederlands (Ολλανδικά) English (Αγγλικά) Français (Γαλλικά) Deutsch (Γερμανικά) עברית (Εβραϊκά) Italiano (Ιταλικά) Polski (Πολωνικά) Română (Ρουμανικά) Русский (Ρωσικά) Türkçe (Τουρκικά) Español (Ισπανικά) Български (Βουλγαρικά) Magyar (Ουγγρικά) Português (Πορτογαλικά)

Similar Posts